Метални полезни изкопаеми

Филтрирай по:

Разрешение № 426 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Дивна", област Кърджали

Разрешение № 426 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземнит...

още

Разрешение № 433 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Благун", област Кърджали

Разрешение № 433 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземнит...

още

Разрешение № 432 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Бревене", област Софийска

Разрешение № 432 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземнит...

още

Разрешение № 430 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Лъки", територията на област Пловдив и област Смолян

Разрешение № 430 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземнит...

още

Разрешение № 428 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Дълбоката река", област Кърджали и област Хасково

Разрешение № 428 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземнит...

още

Разрешение № 422 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Черешката", област Смолян

Разрешение № 422 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземнит...

още

РЕШЕНИЕ № 782/18.12.2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ ОТ НАХОДИЩЕ "ДИМОВ ДОЛ", ОБЛАСТ СМОЛЯН, НА "РУДМЕТАЛ" АД, ГР. РУДОЗЕМ

РЕШЕНИЕ № 782/18.12.2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА Д...

още

Решение № 637 от 21.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, от находище "Милин камък", община Брезник, област Перник, на "Трейс Рисорсиз" ЕООД, София

Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – метални поле...

още