Новини

Филтрирай по:

Теменужка Петкова: Искането за коригиране цената на въглищата следва да се разглежда в контекста на цялостното състояние на енергийната система

"Мини Марица-изток" ЕАД няма забавени заплати или неизплатени социални плащания към служителите си, няма и просрочени задължения към контрагенти. Прих...

още

Теменужка Петкова: ВЕИ секторът има основна роля в процеса по декарбонизация на европейската икономика

Министърът на енергетиката откри конференция „Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия“, организирана от Българската фотоволтаична асоц...

още

Министър Петкова: Пред нас не стои въпросът дали да работим за декарбонизация, а как да насърчим процеса по ефективен и устойчив начин

Европейският съюз може да затвърди позицията си на глобален лидер в прехода към нисковъглеродна икономика като интегрира в процеса своите съседи и стр...

още

Министрите Петкова и Статакис обсъдиха реализацията на проектите за интерконектор Гърция-България и терминала за втечнен газ до Александруполис

Синергията между двата проекта ще съдейства за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки не само в България, а и в целия регион на Югоизт...

още

Министър Петкова: В рамките на българското председателство работим за осъществяване на поетапен преход към нисковъглеродна икономика

Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, при откриването на конференцията "Стратегия на рафиниращата индустрия до 2050 г.: преход за те...

още

Министър Петкова: Ще работим за запазване конкурентоспособността на индустрията в прехода към декарбонизация

Това каза енергийният министър Теменужка Петкова пред участниците в конференцията "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво разв...

още