Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Регистрационни и лицензионни услуги

Филтрирай по:

376 Регистрация и издаване на удостоверения за извършване на услугата "Дялово разпределение на топлинната енергия"

Дирекция: Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации
Издаване на удостоверения за регистрация на лица по чл. 139а от ЗЕ за извършване на услугата дялово разпределение. Поддържане на публичен регистър на лицата по чл. 139а от ЗЕ за извършване на услугата дялово разпределение.

още