Регистрационни и лицензионни услуги

Филтрирай по:

Утвърждаване на алгоритми за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, произведена от инсталациите на енергийните предприятия

Дирекция: Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации
Издаване на административен акт

още

Регистрация и издаване на удостоверения на лица за извършване на услугата "Дялово разпределение на топлинната енергия"

Дирекция: Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации
Издаване на удостоверения за регистрация на лица по чл. 139а от ЗЕ за извършване на услугата дялово разпределение. Поддържане на публичен регистър на лицата по чл. 139а от ЗЕ за извършване на услугата дялово разпределение.

още