Списък на закритите, включително и на изоставените съоръжения за минни отпадъци

Списък на закритите, включително и на изоставените съоръжения за минни отпадъци по чл. 22 м, ал. 5 от Закона за подземните богатства

отпечатай тази страница