Процедури

Разработване на финансово-икономически и производствен анализ на концесия "Челопеч"

Дата на обявяване: 14.06.2018
Краен срок за получаване на документи: 27.06.2018
Крайна дата за подаване на документи: 27.06.2018
Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет "Разработване на финансово-икономически и производствен анализ на концесия "Челопеч"...

още

Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - "Еventis R7" в Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 03.05.2018
Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - "Еventis R7" в Министерство на енергетиката...

още

Доставка на канцеларски материали

Дата на обявяване: 24.04.2018
Краен срок за получаване на документи: 09.05.2018
Крайна дата за подаване на документи: 09.05.2018
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Услуги по почистване, щадящи околната среда на обекти на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 13.04.2018
Краен срок за получаване на документи: 23.04.2018
Крайна дата за подаване на документи: 23.04.2018
Услуги по почистване, щадящи околната среда на обекти на Министерство на енергетиката...

още

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 12.04.2018
Краен срок за получаване на документи: 25.04.2018
Крайна дата за подаване на документи: 25.04.2018
Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на рециклирана копирна хартия

Дата на обявяване: 19.01.2018
Краен срок за получаване на документи: 31.01.2018
Крайна дата за подаване на документи: 31.01.2018
Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на нерециклирана копирна хартия

Дата на обявяване: 19.01.2018
Краен срок за получаване на документи: 31.01.2018
Крайна дата за подаване на документи: 31.01.2018
Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Разработване на финансово-икономически и производствен анализ на концесия "Челопеч"

Дата на обявяване: 06.11.2017
Краен срок за получаване на документи: 11.12.2017
Крайна дата за подаване на документи: 11.12.2017
Разработване на финансово-икономически и производствен анализ на концесия "Челопеч"...

още

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки

Дата на обявяване: 15.09.2017
Краен срок за получаване на документи: 25.09.2017
Крайна дата за подаване на документи: 25.09.2017
Покана за участие в електронна мини процедура за сключване на договор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. ...

още

Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел

Дата на обявяване: 25.08.2017
Краен срок за получаване на документи: 11.09.2017
Крайна дата за подаване на документи: 11.09.2017
Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел за Министерството на енергетиката...

още