Сектори в енергетиката

Филтрирай по:

Трети национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници

Третият национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници е изготвен и представен в Европейската комисия в изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. ...

още