Скалнооблицовъчни материали

Филтрирай по:

Решение № 425 от 5.6.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Коларци", с. Брестница, община Тервел, област Добрич на "Булстоун" ООД, гр. Варна

Решение № 425 от 5.6.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Коларци...

още

Решение № 326/27.4.2023г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства от находище "Кремона", уч. "Кален" и уч. "Кален-изток", общ. Враца

Решение № 326/27.4.2023г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатс...

още

Решение № 59 от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - аркозни пясъчници, от находище "Градец-2", община Котел

Решение № 59 от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - аркозни пясъчници, от находищ...

още

Решение № 1001/14.12.2022 г. на МС предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – пясъчници, от находище “Бешовица“, с. Долна Бешовица, община Роман, област Враца

Решение № 1001/14.12.2022 г. на МС предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – пяс...

още

Решение № 1002/14.12.2022 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – амфиболити и гнайси, от находище „Бистрица“, с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград

Решение № 1002/14.12.2022 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материа...

още

Решение № 1003/14.12.2022 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „Царевец“, участъци „Запад-2007 (Искър)“, „Централен-2007“ и „Царевец 2-2007“

Решение № 1003/14.12.2022 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материа...

още

Решение № 1006/14.12.2022 г. на МС за одобряване на предложена от „СМС – РОДОПИ“ ООД, село Железино промяна на концесионна площ на находище „Бойчовата круша“, участъци „Бойчовата круша-изток“ и „Бойчовата круша-запад“

Решение № 1006/14.12.2022 г. на МС за одобряване на предложена от „СМС – РОДОПИ“ ООД, село Железино промяна на концесионна площ на находище „Бойчовата...

още