Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Скалнооблицовъчни материали

Филтрирай по:

Решение № 425 от 5.6.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Коларци", с. Брестница, община Тервел, област Добрич на "Булстоун" ООД, гр. Варна

Решение № 425 от 5.6.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Коларци...

още

Решение № 326/27.4.2023г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства от находище "Кремона", уч. "Кален" и уч. "Кален-изток", общ. Враца

Решение № 326/27.4.2023г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатс...

още

Решение № 59 от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - аркозни пясъчници, от находище "Градец-2", община Котел

Решение № 59 от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - аркозни пясъчници, от находищ...

още