Скалнооблицовъчни материали

Филтрирай по:

РЕШЕНИЕ № 810 ОТ 27.12.2019 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗПБ – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ "УМАТА", С. КРУШЕВО, ОБЩИНА ГЪРМЕН, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 810 ОТ 27.12.2019 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗПБ – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ...

още

Решение № 115 от 12.02.2021 г. за даване на съгласие за продължаване на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище “Равнище - 2“, участъци “Централен“ и “Източен“, община Мездра, и “Йотов Стоун“ ЕООД, с правоприемника

Решение № 115 от 12.02.2021 г. за даване на съгласие за продължаване на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище...

още