Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Стратегии и политики

Филтрирай по:

Съобщение за достъп до проекта на актуализирана Стратегия за управление на ОЯГ и РАО и до съпътстващата го документация, включително до резултатите от консултациите с обществеността

Съобщение за достъп до проекта на актуализирана Стратегия за управление на ОЯГ и РАО и до съпътстващата го документация, включително до резултатите от...

още