Строителни материали

Филтрирай по:

Решение № 612 от 16.08.2021 г. за едностранно прекратяване на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище “Столюва чукара“, община Панагюрище, област Пазарджик

Решение № 612 от 16.08.2021 г. за едностранно прекратяване на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материал...

още

Решение № 383 от 23.04.2021 г. за даване на разрешение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище “Крепост“ – участък „Запад“, община Димитровград

Решение № 383 от 23.04.2021 г. за даване на разрешение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатств...

още

Решение № 387 от 23.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище “Орешака“, община Пазарджик, област Пазарджик на “Еко-Хидро-90“ ООД, гр.Пазарджик

Решение № 387 от 23.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци...

още