Строителни материали

Филтрирай по:

РЕШЕНИЕ № 486 ОТ 14.07.2022 Г. ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 14.1 ОТ РЕШЕНИЕ № 652 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ОТ НАХОДИЩЕ „ГОРНО ЛЕШКО“ – УЧАСТЪК „ВЕЛКОВЦИ“, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 486 ОТ 14.07.2022 Г. ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 14.1 ОТ РЕШЕНИЕ № 652 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ...

още

РЕШЕНИЕ № 260 от 8 май 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – БАЗАЛТОАНДЕЗИТИ И АНДЕЗИТОВИ ТУФОБРЕКЧИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ДЖЕ

РЕШЕНИЕ № 260 от 8 май 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ...

още

РЕШЕНИЕ № 261 от 8 май 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – МРАМОРИ, ОТ НАХОДИЩЕ "КОЛИБАР ЧЕШМА", ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД,

РЕШЕНИЕ № 261 от 8 май 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ...

още

Решение № 841 от 02.12.2021 г. за констатиране неизпълнение на условията за влизане в сила на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Крушата-1”, с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград

Решение № 841 от 02.12.2021 г. за констатиране неизпълнение на условията за влизане в сила на договора за предоставяне на концесия за добив на подземн...

още

Решение № 814 от 19.11.2021 г. за констатиране неизпълнение на условията за влизане в сила на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Водолей”, с. Водолей и с. Дичин, община Велико Търново, област Велико Търново

Решение № 814 от 19.11.2021 г. за констатиране неизпълнение на условията за влизане в сила на договора за предоставяне на концесия за добив на подземн...

още

Решение № 813 от 19.11.2021 г. за констатиране на неизпълнение на т. 11 от Решение № 964 на МС от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Благово”, с. Благово, община Монтана, област Монтана

Решение № 813 от 19.11.2021 г. за констатиране на неизпълнение на т. 11 от Решение № 964 на МС от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив н...

още