Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 426 от 5.6.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – доломитни мрамори, от находище „Янаклъка”, разположено в землището на с. Добрич, община Димитровград на „ЕВРОПЪТ 2005” ООД, гр. Хасково

отпечатай тази страница