Строителни материали

Филтрирай по:

Решение № 114 от 12.02.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище “Пери-2“, участъци “Запад“ и „Изток“, с. Студена, община Перник, област Перник

Решение № 114 от 12.02.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище “Пери-2“, уча...

още

Решение № 149 от 22.02.2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства – строителни материали – пясъци, чрез добив от находище “Ахматово“, област Пловдив

Решение № 149 от 22.02.2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства – строител...

още

Решение № 953 от 22.12.2020 г. За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици и алевролити, от находище “Идилево”, с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово, на ”Имвар” ООД

Решение № 953 от 22.12.2020 г. За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варови...

още

Решение № 952 от 22.12.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - варовици, от находище “Богданово-запад“, община Средец, област Бургас, и за изменение на дог

Решение № 952 от 22.12.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни б...

още

Решение № 925 от 15.12.2020 г. за отменяне на Решение № 455/2018г. на МС и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства от находище "Дядово - Биндер", община Нова Загора

Решение № 925 от 15.12.2020 г. за отменяне на Решение № 455/2018г. на МС и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по ...

още

Решение № 926 от 15.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище ”Лемище“, участък ”Лемище – изток“ и участък ”Лемище - запад“, община Бойчиновци

Решение № 926 от 15.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци...

още

Решение № 897 от 07.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици, от находище "Тервел - Бонево", община Тервел, област Добрич на "Пътно строителство" АД, гр. Пловдив

Решение № 897 от 07.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варови...

още

Решение № 876 от 30.11.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства, от находище "Узунпара", община Стамболийски и община "Родопи", област Пловдив, и за отправяне

Решение № 876 от 30.11.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни б...

още