Решение № 383 от 23.04.2021 г. за даване на разрешение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище “Крепост“ – участък „Запад“, община Димитровград

отпечатай тази страница