Строителни материали

Филтрирай по:

Решение № 148 от 22.02.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици, от находище “Хитрино-3“, с. Сливак, община Хитрино, област Шумен

Решение № 148 от 22.02.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варови...

още

Решение № 151 от 22.02.2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище “Пет могили - изток“, област София

Решение № 151 от 22.02.2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни ...

още

Решение № 150 от 22.02.2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище “Земен“, участък "Турско усое", област Перник

Решение № 150 от 22.02.2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни ...

още

Решение № 152 от 22.02.2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици и пясъчници, от находище “Чириковец“, област Габрово

Решение № 152 от 22.02.2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни ...

още

Решение № 114 от 12.02.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище “Пери-2“, участъци “Запад“ и „Изток“, с. Студена, община Перник, област Перник

Решение № 114 от 12.02.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище “Пери-2“, уча...

още

Решение № 149 от 22.02.2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства – строителни материали – пясъци, чрез добив от находище “Ахматово“, област Пловдив

Решение № 149 от 22.02.2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства – строител...

още

Решение № 242/31.03.2023 г. за даване на съгласие за изменение и допълнение на концесионен договорс предмет-особено право на ползване върху обект-публична общинска собственост-строителни материали от находище "Каменец", общ. Стралджа

Решение № 242/31.03.2023 г. за даване на съгласие за изменение и допълнение на концесионен договорс предмет-особено право на ползване върху обект-публ...

още

Решение № 952 от 22.12.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - варовици, от находище “Богданово-запад“, община Средец, област Бургас, и за изменение на дог

Решение № 952 от 22.12.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни б...

още

Решение № 953 от 22.12.2020 г. За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици и алевролити, от находище “Идилево”, с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово, на ”Имвар” ООД

Решение № 953 от 22.12.2020 г. За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варови...

още