Строителни материали

Филтрирай по:

Решение № 769 от 26.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - варовици, в част от находище “Юрт дере“, област Хасково

Решение № 769 от 26.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за ползване на по...

още

Решение № 744 от 20.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали–варовици, от находище “Дръмски връх“, общ. Драгоман, Софийска обл.

Решение № 744 от 20.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на подзе...

още

Решение № 715 от 08.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – мрамори, от находище “Гергьовица“, община Пещера

Решение № 715 от 08.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на подзе...

още

Решение № 701 от 01.10.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище "Змиярника", община Хасково

Решение № 701 от 01.10.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни б...

още

Решение № 667 от 25.09.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище “Кайметлий“, разположено в землището на с. Величково, община Пазарджик

Решение № 667 от 25.09.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци...

още

Решение № 600 от 27 август 2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище "Козя поляна", с. Поляците, община Дългопол, област Варна на "Хидрострой" АД, гр. София

Решение № 600 от 27 август 2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище "Козя пол...

още

РЕШЕНИЕ № 480 ОТ 13.07.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ЛАМБУРЛУКА“, С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, НА “БАРС“ АД - ГР. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 480 ОТ 13.07.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВ...

още

РЕШЕНИЕ № 479 ОТ 13.07.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “КУБРАТ“, С. МУСЕЛИЕВО, ОБЩИНА НИКОПОЛ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, НА “ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД - ГР. ПЕРНИ

РЕШЕНИЕ № 479 ОТ 13.07.2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗПБ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВ...

още