Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 344 от 14.04.2021 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали, от находище „Лозница 2“, участък „1-ви“ и участък „2-ри“, община Пазарджик, с правоприемни

отпечатай тази страница