Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 151 от 22.02.2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище “Пет могили - изток“, област София

отпечатай тази страница