Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 358 от 15.04.2021 г. за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали, от находище „Лозница-1“, област Пазарджик, с правоприемника на концесионера

отпечатай тази страница