Решение № 341 от 14.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – строителни материали – пясък и чакъл, от находище “Феникс“, община Искър, област Плевен на “ МЛ – КОНСУЛТ - 2009“ ЕООД, гр. Плевен

отпечатай тази страница