Строителни материали

Филтрирай по:

Решение № 952 от 22.12.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - варовици, от находище “Богданово-запад“, община Средец, област Бургас, и за изменение на дог

Решение № 952 от 22.12.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни б...

още

Решение № 953 от 22.12.2020 г. За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици и алевролити, от находище “Идилево”, с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово, на ”Имвар” ООД

Решение № 953 от 22.12.2020 г. За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варови...

още

Решение № 926 от 15.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище ”Лемище“, участък ”Лемище – изток“ и участък ”Лемище - запад“, община Бойчиновци

Решение № 926 от 15.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци...

още

Решение № 925 от 15.12.2020 г. за отменяне на Решение № 455/2018г. на МС и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства от находище "Дядово - Биндер", община Нова Загора

Решение № 925 от 15.12.2020 г. за отменяне на Решение № 455/2018г. на МС и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по ...

още

Решение № 897 от 07.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици, от находище "Тервел - Бонево", община Тервел, област Добрич на "Пътно строителство" АД, гр. Пловдив

Решение № 897 от 07.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варови...

още

Решение № 876 от 30.11.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства, от находище "Узунпара", община Стамболийски и община "Родопи", област Пловдив, и за отправяне

Решение № 876 от 30.11.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни б...

още

Решение № 769 от 26.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - варовици, в част от находище “Юрт дере“, област Хасково

Решение № 769 от 26.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за ползване на по...

още

Решение № 744 от 20.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали–варовици, от находище “Дръмски връх“, общ. Драгоман, Софийска обл.

Решение № 744 от 20.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на подзе...

още

Решение № 715 от 08.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – мрамори, от находище “Гергьовица“, община Пещера

Решение № 715 от 08.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на подзе...

още