Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 150 от 22.02.2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище “Земен“, участък "Турско усое", област Перник

отпечатай тази страница