Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Строителни материали

Филтрирай по:

Решение № 769 от 26.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - варовици, в част от находище “Юрт дере“, област Хасково

Решение № 769 от 26.10.2020 г. приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за ползване на по...

още

Решение № 600 от 27 август 2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище "Козя поляна", с. Поляците, община Дългопол, област Варна на "Хидрострой" АД, гр. София

Решение № 600 от 27 август 2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище "Козя пол...

още