Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 343 от 14.04.2021 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства от находище “Студена“, участък “Хидрострой 1“, и за отправяне на предложение до концесионера

отпечатай тази страница