Решение № 343 от 14.04.2021 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства от находище “Студена“, участък “Хидрострой 1“, и за отправяне на предложение до концесионера

отпечатай тази страница