Решение № 247 от 19.03.2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – базалти, от находище “Баалък тепе“, област Стара Загора и за отправяне на предложение до концесионера за изменение

отпечатай тази страница