Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 387 от 23.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище “Орешака“, община Пазарджик, област Пазарджик на “Еко-Хидро-90“ ООД, гр.Пазарджик

отпечатай тази страница