Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 428 от 5.6.2023 г. за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства, от находище „Мадлен", с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч и за отправяне на предложение до концесионера

отпечатай тази страница