Обяви

Филтрирай по:

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Николаево", област Стара Загора

Дата на обявяване: 18.08.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Николаево", разположена в землището на гр. Николаево, община Николаево, об...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Манастирски възвишения", област Ямбол

Дата на обявяване: 11.07.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Манастирски възвишения", разположена на територията на общин...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Деница", област Враца

Дата на обявяване: 06.06.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Деница", разположена в землището на с. Злидол, община Мездра, област Враца...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Русаля-2", област Велико Търново

Дата на обявяване: 23.05.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Русаля-2", разположена в землищата на с. Русаля и с. Хотница, община Велик...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Амалтея", област Враца

Дата на обявяване: 02.05.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Амалтея", разположена на територията на община Мездра и община Рома...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Здравков дол", област Кюстендил

Дата на обявяване: 21.02.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Здравков дол", разположена на територията на общини Кюстенди...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Панорама", област Бургас

Дата на обявяване: 14.02.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Панорама", разположена в землището на село Брястовец, община Бургас, облас...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Чифлика", област Кърджали и област Хасково

Дата на обявяване: 07.02.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Чифлика", община Крумовград, област Кърджали и общини Маджар...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Крушата", област Кърджали

Дата на обявяване: 07.02.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Крушата", разположена в землището на с. Островец, община Кирково, област К...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "ЗБ-1", област Видин и област Монтана

Дата на обявяване: 27.01.2023
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "ЗБ-1", разположена на територията на общини Чупрене и Белогр...

още