Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Обяви

Филтрирай по:

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Гранитово-2", област Видин

Дата на обявяване: 14.05.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Гранитово-2", разположена в землищата на с. Бела, община Димово и с. Гранит...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Средния баир", област Пловдив

Дата на обявяване: 26.04.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Средния баир", разположена на територията на община Раковски, област Пловди...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Дилара", обл. Кърджали

Дата на обявяване: 23.04.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Дилара", разположена в землището с. Върбен, общ. Кирково, обл. Кърджали...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Попово лозе", област Бургас

Дата на обявяване: 05.04.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Попово лозе", разположена в землището на гр. Средец, община Средец, област ...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Рибине", област Враца

Дата на обявяване: 12.03.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Рибине", разположена в землището на с. Лесура, община Криводол, обла...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Високото", област Благоевград

Дата на обявяване: 16.02.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Високото", разположена в землищата на с. Дагоново и гр. Белица, община Бели...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Светлина", област Стара Загора и област Хасково

Дата на обявяване: 16.02.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Светлина", разположена на територията на общ. Гълъбово и Рад...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали вплощ "Градинското", област Пловдив

Дата на обявяване: 16.02.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Градинското", разположена в землището на с. Виница, община Първомай, област...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ръжена-2", област Стара Загора

Дата на обявяване: 13.02.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ръжена-2", разположена на територията на община Казанлък, област Стара Заго...

още

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Бърдо", област Перник

Дата на обявяване: 13.02.2024
Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Бърдо", разположена на територията на община Перник и на община Радомир, об...

още