Акценти

Новини

България и Северна Македония искат да надградят сътрудничеството в областта на енергийната свързаност

България и Северна Македония искат да надградят сътрудничеството в областта на енергийната свързаност

Възможностите за допълнително разширяване на сътрудничеството в сферата на енергетиката между България и Северна Македония беше основна тема в разговора между посланика на Северна Македония у нас г-жа Агнеза Руси Поповска и министъра на енергетиката Румен Радев.

още

Актуални теми

В Министерството на енергетиката се проведе среща на междуведомствената работна група за актуализиране на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

В Министерството на енергетиката се проведе среща на междуведомствената работна група за актуализиране на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

В Министерството на енергетиката се проведе първото заседание на междуведомствената работна група за актуализиране на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) с председател заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов.

още

За обществено обсъждане

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистър на енергийните обекти и съоръжения...

Министерствата на енергетиката и на регионалното развитие и благоустройството предлагат за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистър на енергийните обекти и съоръжения, собственост на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи, както и на хидротехнически съоръжения към язовири публична държавна собственост. Проектът е разработен в изпълнение на § 23 (1) от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

още

Антикорупция

Контакти

Адрес: София, 1000, ул. "Триадица" 8, Tел.: +359 2 9263 152

Е-мейл: e-energy@me.government.bg; Пишете ни

Пресцентър: Тел.: +359 2 9263 116,

+359 2 9263 288, +359 2 9263 304; press.energy@me.government.bg