Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Процедури

Филтрирай по:

Доставка на топлинна енергия за имоти, предоставени за управление на Министерството на енергетиката за срок от 13 (тринадесет) месеца

Дата на обявяване: 14.04.2016
Доставка на топлинна енергия за имоти, предоставени за управление на Министерството на енергетиката за срок от 13 (тринадесет) месеца...

още

Доставка на сървъри, дискови масиви, непрекъсваемо токозахранващо устройство, софтуер и мрежово оборудване за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 07.04.2016
Крайна дата за подаване на документи: 09.05.2016
"Доставка на сървъри, дискови масиви, непрекъсваемо токозахранващо устройство, софтуер и мрежово оборудване за нуждите на Министерството на енергетиката" в 4 (четири) обособени позиции...

още

Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на дирекция "Природни ресурси и концесии" към Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 12.12.2015
Краен срок за получаване на документи: 15.12.2015
Крайна дата за подаване на документи: 15.12.2015
Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на дирекция "Природни ресурси и концесии" към Министерство на енергетиката...

още

Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните пътувания на служители на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 29.09.2015
Краен срок за получаване на документи: 09.11.2015
Крайна дата за подаване на документи: 09.11.2015
Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните пътувания на служители на Министерството на енергетиката...

още

Разделяне на съществуващата система Eventis R7 за управление на документооборота и работните процеси и въвеждане в експлоатация на обособена част от нея в Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 08.07.2015
Договаряне без обявление с предмет: "Разделяне на съществуващата система Eventis R7 за управление на документооборота и работните процеси и въвеждане в експлоатация на обособена част от нея в Министер...

още

Разделяне на съществуващата система за Управление на човешките ресурси и въвеждане в експлоатация на обособена част от нея в Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 08.07.2015
Договаряне без обявление с предмет: "Разделяне на съществуващата система за Управление на човешките ресурси и въвеждане в експлоатация на обособена част от нея в Министерството на енергетиката"...

още

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж "Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия"

Дата на обявяване: 13.05.2015
Краен срок за получаване на документи: 08.06.2015
Крайна дата за подаване на документи: 08.06.2015
Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж "Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия"...

още

Куриерски услуги за обезпечаване дейността на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Дата на обявяване: 25.03.2015
Куриерски услуги за обезпечаване дейността на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма...

още

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили за нуждите на Министерството на икономиката и Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 25.03.2015
Краен срок за получаване на документи: 25.03.0201
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили за нуждите на Министерството на икономиката и Министерството на енергетиката...

още

Проведена процедура с предмет: "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства", обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)"

Дата на обявяване: 09.12.2014
"Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства", обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)"...

още