Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Публични покани

Филтрирай по:

Проверка, анализ и оценка на технологията на разработка и оценка на остатъчните количества газ в предоставените концесии на "Петрокелтик" ЕООД, разположени в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Дата на обявяване: 14.04.2016
Краен срок за получаване на документи: 25.04.2016
Крайна дата за подаване на документи: 25.04.2016
Проверка, анализ и оценка на технологията на разработка и оценка на остатъчните количества газ в предоставените концесии на "Петрокелтик" ЕООД, разположени в континенталния шелф и изключителната иконо...

още

Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 14.04.2016
Краен срок за получаване на документи: 25.04.2016
Крайна дата за подаване на документи: 25.04.2016
Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерството на енергетиката ...

още

Разработване на всеобхватна оценка на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия

Дата на обявяване: 11.01.2016
Краен срок за получаване на документи: 20.01.2016
Крайна дата за подаване на документи: 20.01.2016
Разработване на всеобхватна оценка на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия...

още

Доставка на един брой високопроходим автомобил за инспекторски проверки за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 20.11.2015
Краен срок за получаване на документи: 01.12.2015
Крайна дата за подаване на документи: 01.12.2015
Доставка на един брой високопроходим автомобил за инспекторски проверки за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Одит по проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия

Дата на обявяване: 16.10.2015
Краен срок за получаване на документи: 27.10.2015
Крайна дата за подаване на документи: 27.10.2015
Одит по проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия...

още

Доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 12.10.2015
Краен срок за получаване на документи: 21.10.2015
Крайна дата за подаване на документи: 21.10.2015
Доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на защитна стена (Firewall) за нуждите на Министерство на енергетиката...

още

Разработване на "Технико-икономически модели" за разнообразните форми за оползотворяване потенциала на геотермалната енергия

Дата на обявяване: 19.05.2015
Краен срок за получаване на документи: 28.05.2015
Крайна дата за подаване на документи: 28.05.2015
Разработване на "Технико-икономически модели" за разнообразните форми за оползотворяване потенциала на геотермалната енергия ...

още

Разработване на Стратегически инвестиционен план за използването на нискотемпературни геотермални води

Дата на обявяване: 12.05.2015
Краен срок за получаване на документи: 22.05.2015
Крайна дата за подаване на документи: 22.05.2015
Разработване на Стратегически инвестиционен план за използването на нискотемпературни геотермални води...

още

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на служители на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 04.03.2015
Краен срок за получаване на документи: 13.03.2015
Крайна дата за подаване на документи: 13.03.2015
Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на служители на Министерството на енергетиката...

още

Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 26.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 07.10.2014
Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката ...

още