Метални полезни изкопаеми

Филтрирай по:

Разрешение № 467 от 28.02.2017 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Тинтява", област Хасково, област Кърджали

Разрешение № 467 от 28.02.2017 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Тинтява", разположена на територията на община Ивайловгр...

още

РЕШЕНИЕ №1041/05.12.2016 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение и допълнение на договор за предоставяне на концесия за подземни богатства – златосъдържащи руди, чрез добив от находище "Чала", област Хасково,"Горубсо Кърджали"

РЕШЕНИЕ №1041/05.12.2016 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение и допълнение на договор за предоставяне на концесия за п...

още

Разрешение № 452 от 06.04.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Ярило", област Кърджали

Разрешение № 452 от 06.04.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземнит...

още

Разрешение № 451 от 06.04.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Лада", област Кърджали

Разрешение № 451 от 06.04.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземнит...

още

Разрешение № 447 от 14.03.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Камен връх", област Благоевград

Разрешение № 447 от 14.03.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземнит...

още

Разрешение № 445 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Каменица", област Софийска

Разрешение № 445 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземнит...

още