Неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Филтрирай по:

Разрешение № 541 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Искър", област Плевен

Разрешение № 541 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Искър", разположена в землищет...

още

Разрешение № 537 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Орешница", област Кърджали

Разрешение № 537 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Орешница", разположена в земли...

още

Разрешение № 536 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Росен", област Перник

Разрешение № 536 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Росен", разположена в землищат...

още

Разрешение № 533 от 04.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кибела", област Кърджали

Разрешение № 533 от 04.02.2020 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кибела", разположена в землище...

още

Решение № 544 от 18.09.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т.2 от ЗПБ-НПИ-ИМ-Каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина, от находище "Златен дол", участъци "ІІ" и "ІІІ", Община Ветово

Решение № 544 от 18.09.2019 Г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т.2 от ЗПБ-НПИ-ИМ-Каолинова суровина и кварц...

още

РЕШЕНИЕ № 518 ОТ 27 АВГУСТ 2019 ГОДИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – ГЛАУКОНИТОВА СУРОВИНА, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЪЛБОКИ Д

РЕШЕНИЕ № 518 ОТ 27 АВГУСТ 2019 ГОДИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТС...

още

Разрешение № 519 от 09.04.2019 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Раюв камък", обл. Велико Търново

Разрешение № 519 от 09.04.2019 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ “Раюв камък”, разположена в зем...

още

Разрешение № 501 от 09.04.2019 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Теди", област Плевен

Разрешение № 501 от 09.04.2019 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Теди", разположена в землището...

още

РЕШЕНИЕ № 472 от 2 август 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – ТАЛКОШИСТИ, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 2

РЕШЕНИЕ № 472 от 2 август 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБ...

още

Решение №1042/05.12.2016 г. за приемане на отправено от "Ватия холдинг" АД - гр. София, предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на доломити от находище "Малък Гайтановец", област Пазарджик

Решение №1042/05.12.2016 г. за приемане на отправено от "Ватия холдинг" АД - гр. София, предложение за изменение на договора за предоставяне на концес...

още