Неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Филтрирай по:

РЕШЕНИЕ № 320/11.05.2018 Г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на индустриални минерали – баритна суровина, от находище "Тевни дол", област Благоевград, сключен на 24.06.2004 г

РЕШЕНИЕ № 320/11.05.2018 Г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на индус...

още

Решение № 219/29.03.2016 г. за изменение и допълнение на РМС № 622 от 2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – пясъци, годни за шихтоване на меден концентрат, от находище "Манастира Св. Тодор", област София

Решение № 219/29.03.2016 г. за изменение и допълнение на РМС № 622 от 2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – пя...

още

Разрешение № 446 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Голямата нива", област Шумен

Разрешение № 446 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Голямата нива", разположена в зе...

още

Разрешение № 443 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Кладенчево", област Варна

Разрешение № 443 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Кладенчево", разположена в земли...

още

Решение №132/26.02.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.2 от ЗПБ– неметални полезни изкопаеми – кварц-каолинова суровина, от находище "Колобър", участък "Първи" и участък "Втори", област Силистра, "Каолин" АД

Решение №132/26.02.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.2 от ЗПБ– неметални полезни изкопаеми – кварц-к...

още

Разрешение № 427 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Жълтия връх", обл. Видин

Разрешение № 427 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Жълтия връх", разположена в земл...

още

Разрешение № 431 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Индже", област Шумен

Разрешение № 431 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Индже", разположена в землището ...

още

Разрешение № 423 от 28.12.2015 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Миломир", област Софийска

Разрешение № 423 от 28.12.2015 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Миломир", разположена на територията на об...

още

Разрешение № 407 от 06.04.2015 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Ерекриборун", обл. Кърджали

Разрешение № 407 от 06.04.2015 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Ерекриборун", разположена на територията н...

още

Разрешение № 397 от 26.08.2014 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Кайряка", обл. Стара Загора

Разрешение № 397 от 26.08.2014 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Кайряка", разположена в землищат...

още