Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Филтрирай по:

Разрешение № 459 от 14.07.2016 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Бикчията", гр. Симеоновград

Разрешение № 459 от 14.07.2016 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Бикчията", разположена в землището на гр...

още

Разрешение № 457 от 14.07.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Балабан-3", област Кърджали и област Хасково

Разрешение № 457 от 14.07.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Балабан-3", разположена на твери...

още

Разрешение № 446 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Голямата нива", област Шумен

Разрешение № 446 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Голямата нива", разположена в зе...

още

Разрешение № 443 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Кладенчево", област Варна

Разрешение № 443 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Кладенчево", разположена в земли...

още

Разрешение № 427 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Жълтия връх", обл. Видин

Разрешение № 427 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Жълтия връх", разположена в земл...

още

Разрешение № 423 от 28.12.2015 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Миломир", област Софийска

Разрешение № 423 от 28.12.2015 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Миломир", разположена на територията на об...

още

Разрешение № 431 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Индже", област Шумен

Разрешение № 431 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Индже", разположена в землището ...

още