Неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

Филтрирай по:

Разрешение № 384 от 31.05.2014 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Габко", обл. Кърджали

Разрешение № 384 от 31.05.2014 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Габко", разположена в землищат...

още

Разрешение № 382 от 07.05.2014 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Николаевото", област Пловдив

Разрешение № 382 от 07.05.2014 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Николаевото", разположена на т...

още

Разрешение № 364 от 18.12.2013 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Каменливото кладенче", обл. Ямбол

Разрешение № 364 от 18.12.2013 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Каменливото кладенче", разполо...

още

Разрешение № 366 от 27.12.2013 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Аполон", област Кърджали

Разрешение № 366 от 27.12.2013 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Аполон", разположена в землища...

още

Разрешение № 360 от 11.12.2013 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Кресна", област Благоевград

Разрешение № 360 от 11.12.2013 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Кресна", разположена в землища...

още

Разрешение № 350 от 09.08.2013 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Ружица", област Плевен

Разрешение № 350 от 09.08.2013 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми–индустриални минерали в площ "Ружица", разположена на територията на общ...

още

Заповед № РД-16-545/08.04.2013 г. за прекратяване на производството по предоставянето на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Кралево", община Стамболово, област Хасково

По повод провеждана съгласувателна процедура на основание чл. 26 от ЗПБ, в МИЕТ е постъпило писмо с вх. № Е-91-00-54/21.03.2012 г., с което Министерст...

още

Разрешение №261 от 12.07.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Блян", област Русе

Разрешение №261 от 12.07.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Блян", общини Русе и Ветово, об...

още

Разрешение №236 от 14.05.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Арачал", област Добрич

Разрешение №236 от 14.05.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Арачал", с. Зърнево, с. Орляк, ...

още

Разрешение №233 от 7.05.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Дълбоки дол", област Враца

Разрешение № 233 от 7.05.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Дълбоки дол", с. Буковец, с. Върбица и с....

още