Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Минни отпадъци

Филтрирай по:

Управление на минните отпадъци

Разрешително № 7/23.05.2022 г. за управление на минни отпадъци в съоръжение от категория "А” – насипища при Рудничен комплекс, "Елаците-Мед" АД...

още

Управление на минните отпадъци

Разрешително № 5/21.06.2019 г. за управление на минни отпадъци в съоръжение от категория "А” – насипища при Рудничен комплекс, "Елаците-Мед" АД...

още

Управление на минните отпадъци

Разрешително № 2/01.08.2014 г. за управление на минни отпадъци в съоръжение от категория "А” – насипища при Рудничен комплекс, „Елаците-Мед” АД...

още