Закони

Филтрирай по:

Закон за енергийната ефективност

Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребл ...

още

Закон за концесиите

С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии ...

още