Резултати от конкурсите

Филтрирай по:

Класиране на кандидати въз основа на проведен конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността "главен експерт" в отдел "Международно сътрудничество в областта на енергетиката", дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"

Класиране на кандидати въз основа на проведен конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността "главен експерт" в отдел "Международно сътру...

още