Резултати от конкурсите

Филтрирай по:

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел" в отдел "Управление на проекти в енергетиката", дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел" в отдел "Управление на проекти в енергетиката", дирекци...

още

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел" в отдел "Управление на проекти в енергетиката", дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "началник на отдел" в отдел "Управление на проекти в енергетиката", дирек...

още