Резултати от конкурсите

Филтрирай по:

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно осигуряване на финансово-стопанската дейност“, дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно осигуряване на финансово-стопанската д...

още

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно осигуряване на финансово-стопанската дейност“, дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно осигуряване на финансово-стопанската...

още

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "главен експерт" в отдел „Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика", дирекция "Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации"

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 1 щатна бройка за длъжността "главен експерт" в отдел „Сигурност и контрол в конвенционалната енергетик...

още