Конкурси за избор на ръководни органи на енергийните дружества