Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Конкурси за избор на ръководни органи на енергийните дружества

Покана за участие в конкурсна процедура за избор на двама представители на държавата в Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг" ЕАД

Дирекция: Корпоративно управление в енергетиката
Дати за подаване на документи: 11.07.2024 - 18.07.2024
Покана за участие в конкурсна процедура за избор на двама представители на държавата в Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг" ЕАД...

още