Обяви за конкурси

"Главен експерт" в отдел "Международно сътрудничество в областта на енергетиката", дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"

Дирекция: Енергийни проекти и международно сътрудничество
Дати за подаване на документи: 02.12.2022 - 15.12.2022
Конкурс за 1 щ.бр. за длъжността "главен експерт" в отдел МСОЕ, дирекция ЕПМС...

още