Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Обяви за конкурси

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „държавен инспектор" в отдел „Контрол", дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Дати за подаване на документи: 04.07.2024 - 15.07.2024
Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „държавен инспектор" в отдел „Контрол", дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“...

още