Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Структура

Филтрирай по:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Главен секретар: Калин Анастасов
E-mail: k.anastasov@me.government.bg
Телефон: 02 9263 292

още

Вътрешен одит

Директор: ...
E-mail: ...
Телефон: ...

още

Енергийни проекти и международно сътрудничество

Директор: Венета Цветкова
E-mail: v.tzvetkova@me.government.bg
Телефон: 02 9263 196

още

Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие

Директор: Николай Налбантов
E-mail: n.nalbantov@me.government.bg
Телефон: 02 9263 167

още

Звено "Защита на класифицираната информация"

Ръководител на звено: Юлиян Узунов
E-mail: y.uzunov@me.government.bg
Телефон: 02 9263 274

още

Инспекторат

Ръководител на инспекторат: Венцислав Георгиев
E-mail: inspectorate@me.government.bg
Телефон: 02 9263 260

още

Корпоративно управление в енергетиката

Директор: Лиляна Драгиева
E-mail: l.dragieva@me.government.bg
Телефон: 02 9263 126

още

Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси

Директор: Мирослава Христова
E-mail: miroslava.hristova@me.government.bg
Телефон: 02 9263 330

още

Природни ресурси, концесии и контрол

Директор: Станислав Станков
E-mail: s.stankov@me.government.bg
Телефон: 02 9263 197

още

Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации

Директор: Иван Маринов
E-mail: i.marinov@me.government.bg
Телефон: 02 9263 228

още