Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации

Директор: Иван Маринов
E-mail: i.marinov@me.government.bg
Телефон: 02 9263 228
Адрес: София, ул. "Триадица" №8
Работно време: 9:00 - 17:30