Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Законът урежда обществените отношения, свързани със съхранението на въглероден диоксид в подходяща геоложка формация в земните недра