Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разпродажба на активи

Филтрирай по:

Продажба на активи собственост на "Мина Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград

Дата на обявяване: 21.08.2023
Ликвидатора на "Мина Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи собственост на дружеството...

още

Продажба на активи собственост на "Мина Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград

Дата на обявяване: 14.12.2022
Ликвидатора на "Мина Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи собственост на дружеството...

още

Продажба на активи собственост на „Българска нефтена компания“ ЕООД /л/

Дата на обявяване: 28.10.2022
Ликвидаторът на "Българска нефтена компания" ЕООД (л) обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи собственост на дружеството...

още

Продажба на активи собственост на „Българска нефтена компания“ ЕООД /л/

Дата на обявяване: 31.08.2022
Ликвидаторът на „Българска нефтена компания” ЕООД (л) гр.София обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството...

още

Продажба на активи собственост на „Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/

Дата на обявяване: 31.03.2022
Ликвидаторът на „Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/, открива търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството...

още

Продажба на активи собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 04.01.2022
Ликвидаторът на "Българска нефтена компания" ЕООД (л) обявява търг за продажба на активи собственост на дружеството...

още

Продажба на активи собственост на "Мина Маришки басейн" ЕООД

Дата на обявяване: 04.11.2021
Ликвидаторът на „Мина Маришки басейн“ ЕООД (л), открива търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството...

още

Продажба на активи собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 25.08.2021
Ликвидаторът на „Българска нефтена компания” ЕООД (л) обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството...

още

Продажба на активи собственост на Мина "Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград

Дата на обявяване: 01.06.2021
Ликвидаторът на на Мина "Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград обявява търг с тайно наддаване за продажба на материални активи собственост на дружеството...

още

Продажба на активи собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 29.03.2021
Ликвидаторът на "Българска нефтена компания" ЕООД (л) гр. София, обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи собственост на дружеството...

още