Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разпродажба на активи

Филтрирай по:

Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 25.04.2019
Ликвидаторът обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, находящи се в землището на с. Смоляновци, Област Монтана и с. Церово, Община Своге, Софийска област...

още

Решение № РД 09-13/17.04.2019 г. на ликвидатора на "Редки метали" ЕООД (л) за прекратяване на обявен търг

Дата на обявяване: 18.04.2019
Решение № РД 09-13/17.04.2019 г. на ликвидатора на "Редки метали" ЕООД (л) за прекратяване на обявен търг с тайно наддаване за продажба на Електропровод 6 Kv, находящ се в землището на с. Елешница...

още

Продажба на активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л), Бухово

Дата на обявяване: 19.03.2019
Ликвидаторът на "Редки метали" ЕООД (л) обявява търг с тайно наддаване за продажба на Eлектропровод 6 Kv...

още

Продажба на материални активи собственост на Мина "Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград

Дата на обявяване: 25.02.2019
Ликвидаторът на Мина "Маришки басейн" обявява търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството...

още

Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 18.01.2019
Ликвидаторът обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, находящи се в землището на с. Елешница, Oбщина Разлог, Благоевградска област и в землището на гр. Смолян...

още

Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 18.01.2019
Ликвидаторът обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, находящи се в землището на с. Смоляновци, Област Монтана и с. Церово, Община Своге, Софийска област ...

още

Продажба на недвижим имот собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 02.11.2018
Ликвидаторът обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на Дружеството, находящ се в землището на гр. Плевен, ведно с построените в него сгради...

още

Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 15.10.2018
Ликвидаторът обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, находящи се в землището на с. Смоляновци, област Монтана и с. Церово, Община Своге, Софийска област...

още

Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 15.10.2018
Ликвидаторът обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, находящи се в землището на с. Елешница, Oбщина Разлог, Благоевградска област и в землището на гр. Смолян...

още

Продажба на материални активи собственост на Мина "Маришки басейн" ЕООД (л), гр. Димитровград

Дата на обявяване: 13.08.2018
Ликвидаторът на Мина "Маришки басейн" обявява търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството...

още