Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Закон за защита при бедствия

Законът урежда осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия