Съобщения

Стъпки за облекчаване на положението на доставчиците при участието им в механизма на компенсиране на небитовите крайни клиенти

Проведена среща в министерството на енергетиката на 26.08.2022 г. за предприемане на стъпки за облекчаване на положението на доставчиците при участиет...

още

Уведомяване на заинтересованите лица за започване на административно производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания

Уведомяване на заинтересованите лица за започване на административно производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания...

още