Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Контакти Фонд СЕС

Адрес за кореспонденция

ул. "Стара Планина" №5, ет. 7, София, 1000

E-mail: office_fses@fses.bg

Телефони:

Деловодство+359 2 906 77 47

Отдел Набиране и разходване на средства

+359 2 9263 396

+359 2 9263 344

+359 2 906 77 41

+359 2 906 77 42

+359 2 906 77 43

+359 2 906 77 44

+359 2 906 77 46

Финансов Отдел

+359 2 906 77 52

+359 2 906 77 53

Правен отдел

+359 2 906 77 50

+359 2 906 77 49

За въпроси относно образувани административни производства за установяване на публични държавни вземания - e-mail l.paunov@fses.bg телефон 02/ 906 77 55 - Любомир Паунов

Контакт с длъжностно лице по защита на личните данни в ФСЕС може да се осъществи на e-mail: d.petkov@fses.bg или на телефон: 02/906 77 48 - Диян Петков