Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Процедури

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 06.07.2021
Краен срок за получаване на документи: 13.07.2021
Крайна дата за подаване на документи: 13.07.2021
Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 06.07.2021
Краен срок за получаване на документи: 13.07.2021
Крайна дата за подаване на документи: 13.07.2021
Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 21.05.2021
Краен срок за получаване на документи: 28.05.2021
Крайна дата за подаване на документи: 28.05.2021
Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 23.10.2020
Краен срок за получаване на документи: 30.10.2020
Крайна дата за подаване на документи: 30.10.2020
Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 22.10.2020
Краен срок за получаване на документи: 29.10.2020
Крайна дата за подаване на документи: 29.10.2020
Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 22.10.2020
Краен срок за получаване на документи: 29.10.2020
Крайна дата за подаване на документи: 29.10.2020
Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 21.10.2020
Краен срок за получаване на документи: 28.10.2020
Крайна дата за подаване на документи: 28.10.2020
Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 06.08.2020
Краен срок за получаване на документи: 16.08.2020
Крайна дата за подаване на документи: 16.08.2020
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 05.08.2020
Краен срок за получаване на документи: 13.08.2020
Крайна дата за подаване на документи: 13.08.2020
Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на копирна (нерециклирана) хартия за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 04.03.2020
Краен срок за получаване на документи: 12.03.2020
Крайна дата за подаване на документи: 12.03.2020
Доставка на копирна (нерециклирана) хартия за нуждите на Министерството на енергетиката...

още