Процедури

Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 23.10.2020
Краен срок за получаване на документи: 30.10.2020
Крайна дата за подаване на документи: 30.10.2020
Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 22.10.2020
Краен срок за получаване на документи: 29.10.2020
Крайна дата за подаване на документи: 29.10.2020
Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 22.10.2020
Краен срок за получаване на документи: 29.10.2020
Крайна дата за подаване на документи: 29.10.2020
Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 06.08.2020
Краен срок за получаване на документи: 16.08.2020
Крайна дата за подаване на документи: 16.08.2020
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 05.08.2020
Краен срок за получаване на документи: 13.08.2020
Крайна дата за подаване на документи: 13.08.2020
Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на копирна (нерециклирана) хартия за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 04.03.2020
Краен срок за получаване на документи: 12.03.2020
Крайна дата за подаване на документи: 12.03.2020
Доставка на копирна (нерециклирана) хартия за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Услуги по почистване, щадящи околната среда на обекти на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 31.01.2020
Краен срок за получаване на документи: 09.02.2020
Крайна дата за подаване на документи: 09.02.2020
Услуги по почистване, щадящи околната среда на обекти на Министерство на енергетиката...

още

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 20.01.2020
Краен срок за получаване на документи: 27.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 27.01.2020
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 08.01.2020
Краен срок за получаване на документи: 20.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 20.01.2020
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Софтуерно съпровождане на внедрените в Министерство на енергетиката продукти NetIQ eDirectory, SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines и ZENworks Configuration Management за срок от 3 години

Дата на обявяване: 23.12.2019
Краен срок за получаване на документи: 13.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 13.01.2020
Софтуерно съпровождане на внедрените в Министерство на енергетиката продукти NetIQ eDirectory, SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines и ZENworks Config...

още