Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Други

Филтрирай по:

Изготвяне на анализ на правното състояние и оценка на активите и пасивите на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД (л), гр. София

Дата на обявяване: 13.05.2021
Краен срок за получаване на документи: 28.05.2021
Крайна дата за подаване на документи: 28.05.2021
"Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ" ЕАД (л), гр. София обявява покана за набиране на оферти за изготвяне на анализ на правното състояние и оценка на активите и пасивите на друж...

още

Изготвяне на анализ на правното състояние и оценка на активите и пасивите на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД (л), гр. София

Дата на обявяване: 18.03.2021
Крайна дата за подаване на документи: 02.04.2021
Ликвидаторът на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД (л), гр. София обявява покана за набиране на оферти за „Изготвяне на анализ на правното състояние и оценка на активите и...

още

Изготвяне на анализ на правното състояние и оценка на активите и пасивите на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД (л), гр. София

Дата на обявяване: 04.02.2021
Краен срок за получаване на документи: 25.02.2021
Крайна дата за подаване на документи: 25.02.2021
"Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ" ЕАД (л), гр. София обявява покана за набиране на оферти за изготвяне на анализ на правното състояние и оценка на активите и пасивите на друж...

още

Изготвяне на анализ на правното състояние и оценка на активите и пасивите на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД (л), гр. София

Дата на обявяване: 18.12.2020
Краен срок за получаване на документи: 22.01.2021
Крайна дата за подаване на документи: 22.01.2021
"Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ" ЕАД (л), гр. София обявява покана за набиране на оферти за изготвяне на анализ на правното състояние и оценка на активите и пасивите на друж...

още

Изготвяне анализ на правното състояние и оценка на активите и пасивите на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 29.03.2018
Ликвидаторът на "Българска нефтена компания" ЕООД обявява, че набира оферти за изготвяне анализ на правното състояние и оценка на активите и пасивите на дружеството....

още