Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Търгове

Търг с тайно наддаване на движими вещи — частна държавна собственост, представляващи - употребявани автомобили, „Санг Йонг Рекстън“ и „Хонда Сивик“, собственост на МЕ

Дата на обявяване: 30.05.2024
Краен срок за получаване на документи: 13.06.2024
Крайна дата за подаване на документи: 13.06.2024
Търг с тайно наддаване на движими вещи — частна държавна собственост, представляващи - употребявани автомобили, „Санг Йонг Рекстън“ и „Хонда Сивик“, собственост на Министерство на енергетиката...

още

Търг с тайно наддаване на движими вещи - частна държавна собственост за 2 (два) броя употребявани автомобили собственост на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 04.04.2024
Краен срок за получаване на документи: 18.04.2024
Крайна дата за подаване на документи: 18.04.2024
Търг с тайно наддаване на движими вещи - частна държавна собственост за 2 (два) броя употребявани автомобили собственост на МЕ...

още